BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Avfall och återvinning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall. Vi ansvarar för att avfallshämtningen fungerar som den ska vid din fastighet samt att du får den information du behöver för att kunna källsortera rätt. Vi driver även åtta återvinningscentraler (ÅVC) som är placerade runt om i våra fyra medlemskommuner

Vårt mål

Målet är att i så hög grad som möjligt ta tillvara på de resurser som finns i avfall och att skilja ut farliga ämnen som ska tas omhand separat. Det farliga avfallet får inte hamna i soppåsen eller i avloppet, lämna in det på våra återvinningscentraler istället. 

Avfallsplanöppnas i nytt fönster 2016 - 2020

Avfallsföreskrifteröppnas i nytt fönster

Avfall är inte bara det som blir över, avfall är också en värdefull resurs som alltmer tas tillvara. Mycket av det avfall som uppstår kan återvinnas för att skapa energi och nya produkter. På så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar och bidra till en hållbar utveckling.

Plockanalys av  innehållet i hushållens avfall.

Samhällsbyggnad Bergslagen har upprättat en ny avfallsplan och vill inför fortsatt
planeringsarbete skaffa sig data om medlemskommunernas avfall och
sammansättningen av hushållens kärl- och säckavfall.                                                                Undersökningen har gjorts av Sweco på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen.
Plockanalyser har genomförts i kommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg.
Analysen omfattar 16 moderprov av restavfall respektive matavfall från både villor och
lägenheter i respektive kommun. 
Resultatet från beräkningarna på kilo per hushåll och vecka ska beaktas med försiktighet då moderproven representerar avfall som kommer från olika abonnemangsformer vilket försvårar möjligheterna att göra korrekta beräkningar.                                                           Total mängd blandat avfall (restavfall inkl. osorterat matavfall) i kilo
per hushåll kan därför inte redovisas i denna rapport.

Här kan ni se fördelningen i procent per kommun, hushållstyp samt innehåll.

Här kan ni läsa hela rapporten.öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se