BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Återbruksladan  

Här kan du lämna in saker som går till återanvändning.

För att följa EU:s avfallshierarki startar vi återbruk på våra fyra stora återvinningscentraler. Vid Återbruksladan kan du vid utsatta tider lämna in dina saker och kläder som kan återanvändas istället för att slänga dem.

Vi samarbetar med olika aktörer som ideella föreningar, stiftelser och mindre sociala företag som har erfarenhet av t.ex. återbruk eller second hand och som har en etablerad försäljning.

Man kan lämna in saker under återvinningscentralernas ordinarie öppettider.

Våra återbruks-aktörer

Örebro läns idrottsförbund tar emot dina begagnade sport- och fritidsprylar för att sedan lånas ut i så kallade fritidsbanker som just nu finns i Nora och håller på att etableras på fler platser i länet. Ungefär som man lånar en bok på biblioteket. Syftet är att bidra till en mer hållbar miljö samtidigt som kostnader kopplade till idrott och fysisk aktivitet ska minska.

Prylloppan är Loppis som finns i Frövi och Fellingsbro, deras överskott från försäljningen går till olika djurorganisationer, katthem, djur i nöd, till de som inte har råd med veterinär besök. De tar gärna emot djurartiklar som kan vara bra till olika djurhem.

Daglig verksamhet i Lindesberg kommun kommer att bemanna återbruksladan i Södra Måle de tar hand om en del saker för renovering och målning m.m. de kommer även lämna saker till Röda Korset i Lindesberg. Röda korset i Lindesberg arbetar med integration med språkträning, bössinsamlingar, väntjänst, anhörigstöd, social verksamhet och second hand försäljning.

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommuner och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Bergströms lanthandel är ett företag som vill verka för miljön, för hållbarhet, som vill bidra till att minska konsumtionen en aning och öka konsumenternas möjlighet att göra kloka hållbara inköp. Vi har ökat vår verksamhet från ekologiska torrvaror, lokalt hantverk och sociala projekt utomlands till även en second hand. När vår omsättning ökar, ökar också vår möjlighet i att investera i fler globalt och socialt hållbara projekt.

Eija’s loppis är en loppisverksamhet som arbetar för att ta tillvara och återanvända saker och föremål. Överskottet går till att hjälpa framför allt utsatta kvinnor i världen.

Aktörer som är intresserade att vara med och bemanna Återbruksladan kan kontakta Joakim Fredriksson 072 – 018 07 88

 Aktörer på Återbruksladan

 

Inlämningsplats

Aktör

ÅVC Södra Måle, Lindesberg

Örebro läns idrottsförbund

ÅVC Södra Måle, Lindesberg

Prylloppan

ÅVC Södra Måle, Lindesberg

ÅVC i samarbete med Röda Korset

ÅVC Skäret, Ljusnarsberg

Bergströms lanthandel

ÅVC Skäret , Ljusnarsberg

Örebro läns idrottsförbund

ÅVC Gyltbo, Hällefors

Örebro läns idrottsförbund

ÅVC Gyltbo, Hällefors

Bergströms lanthandel

ÅVC Gyltbo, Hällefors

Prylloppan

ÅVC Gyltbo, Hällefors

Eija's loppis

ÅVC Ängarna, Nora

Bergströms lanthandel

ÅVC Ängarna, Nora

Prylloppan

ÅVC Ängarna, Nora

Örebro läns idrottsförbund

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se