BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Taxor hushållsavfall - Hällefors

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften är 800 kr/hushåll och år för åretrunthämtning, och 650 kr för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

190 liter varannan vecka

1777

1236

190 liter var fjärde vecka

1524

1085

240 liter varannan vecka

2042

1394

Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

190 liter varannan vecka

1395

1005

190 liter var fjärde vecka

1142

854

190 liter kvartal

1020

792

240 liter varannan vecka

1739

1163

 

Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

190 liter varannan vecka

3388

2199

240 liter varannan vecka

4542

2890

370 liter varannan vecka

5901

4678

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se