BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Taxor hushållsavfall - Hällefors

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften är 800 kr/hushåll och år för åretrunthämtning, och 650 kr för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Fullständig avfallstaxa hittar du häröppnas i nytt fönster

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1620

1142

140 liter var fjärde vecka

1434

1031

240 liter varannan vecka

2042

1394

 

Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1238

911

140 liter var fjärde vecka

1052

800

140 liter kvartal

962

755

240 liter varannan vecka

1660

1163

 

Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

2707

1792

240 liter varannan vecka

4542

2890

370 liter varannan vecka

5901

3704

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se