BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Taxor hushållsavfall - Hällefors

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgiften är 800 kr/hushåll och år för åretrunthämtning, och 650 kr för sommarhämtning.

Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1620

1142

140 liter var fjärde vecka

1434

1031

240 liter varannan vecka

2042

1394

 

Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

1238

911

140 liter var fjärde vecka

1052

800

140 liter kvartal

962

755

240 liter varannan vecka

1660

1163

 

Blandat avfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v 18-41

140 liter varannan vecka

2707

1792

240 liter varannan vecka

4542

2890

370 liter varannan vecka

5901

3704

 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se