BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Avgifter och regler abonnemang

Här hittar du information om våra taxor uppdelat per kommun (se vänstermenyn). Här finns även information och regelverk gällande abonnemang, samt avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskifter

Avfallsföreskrifterna innehåller främst regler om hushållsavfall, t.ex. regler om sortering av olika avfallsslag, olika abonnemang, hämtningsintervaller, behållarplatser, hämtningsvägar och undantag från föreskrifterna.

Avfallsföreskrifteröppnas i nytt fönster

För mer information hänvisar vi till vår Avfallsplan.öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se