BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

FAQ Gata/trafik, park/skog

Nu är det tre månader sedan jag felanmälde min gatulampa. Varför händer inget?
Det blir för dyrt att byta ut enstaka lampor, dessa byts vid den årliga ronderingen. Blir tre lampor i rad trasiga byter vi ut dem inom 14 dagar.

Var kan jag hämta sand? Och hur mycket?
Du har möjlighet att hämta två hinkar sand åt gången vid någon av våra anläggningar.

Jag behöver hjälp med snöskottning, kan Samhällsbyggnad Bergslagen hjälpa mig?
Samhällsbyggnad Bergslagens organisation är inte anpassad för det utan du får vända dig till privata entreprenörer eller se om din kommun har en servicecentral dit du kan vända dig.

Jag behöver hjälp med gräsklippning, kan Samhällsbyggnad Bergslagen hjälpa mig?
Samhällsbyggnad Bergslagens organisation är inte anpassad för det utan du får vända dig till privata entreprenörer eller se om din kommun har en servicecentral dit du kan vända dig.

Jag vill ta ner ett träd på kommunens mark, hur går jag tillväga?
Skriv ett brev eller skicka e-post till Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter@sbbergslagen.se. Parkavdelningen kommer därefter att göra en utredning om förfrågan kan bifallas. Vid bifall kan det bli nödvändigt att ta ut en kostnad för utfört arbete.

Vilka kriterier gäller vid snöröjning?
Se här för mer information - Snöröjning

Det ligger ett påkört dött djur inne i tätorten, vart ska jag vända mig?
Kontakta Servicecenter så får vi se om vi har möjlighet att det ta det omhand. ​

Jag vill ha en bänk/papperskorg
Skriv ett brev, eller skicka e-post till servicecenter@sbbergslagen.se så ska vi ta reda på om detta går att lösa.

Vi vill ställa ut blomlådor för att sänka farten på vår gata
Kontakta Servicecenter via e-post, servicecenter@sbbergslagen.se , app eller på telefon     0587-55 00 40  för råd och anvisningar.

Vi vill sänka farten på vår gata/väg
Är gatan kommunal måste du kontakta Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter via e-post servicecenter@sbbergslagen.se , app eller på telefon 0587-55 00 40.
Är vägen statlig måste du kontakta Trafikverket väg - Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Är vägen enskild måste du kontakta vägsamfällighetens eller vägföreningens styrelse.

Jag har fått mitt fordon förstört i ett hål i kommunens gata och vill få ersättning för skadan
Anmäl omgående hålet till Servicecenter så att vi kan åtgärda det. Om du har för avsikt att begära ersättning, skriv ett brev, eller skicka e-post till servicecenter@sbbergslagen.se om händelsen. Försäkringsbolagens skadeblankett är en bra grund att utgå ifrån, bifoga gärna bilder. Vi kommer därefter att genomföra en utredning av händelsen för att se om du har rätt till ersättning. Kontakta också ditt försäkringsbolag som kan ge dig råd.

Jag har hittat ett hål i kommunens gata
Anmäl omgående hålet till Servicecenter så att vi kan åtgärda det.

Jag får in vatten från gatan till min fastighet, vad ska jag göra?
Kontakta gatuavdelningen så vi kan undersöka saken.
Folder: "Tips och råd vid översvämning"öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se