BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Park, skog och natur

 


                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra Bergslagskommunerna i norra Örebro län äger stora ytor med parker, skog och tätortsnära natur. Stora delar av dessa har som syfte att ge invånare och besökare en möjlighet till såväl avkoppling som upplevelse i den vackra Bergslagsnaturen, i parker och på torg.

Grönstruktur.

Vad är grönstruktur? Begreppet innefattar all mark, från välskött park till naturområde, trädgårdar, kyrkogårdar, ängs- och betesmarker, alla vattenmiljöer samt alléer och liknande element som kan fungera som sammanlänkande gröna stråk.

Varför behöver vi grönstruktur?

Tillgången till grönområden har stor betydelse för människans livskvalitet och ger förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. Att vistas i naturen ger tydliga hälsoeffekter och har visat sig positivt för både den fysiska och den psykiska hälsan. Grönområden är också viktiga mötesplatser i det offentliga rummet. De kan främja socialt deltagande och interaktion mellan människor.

Samhällsbyggnad Bergslagens roll.

Samhällsbyggnad Bergslagen sköter och utvecklar parker, skog och natur åt medlemskommunerna. Vi jobbar med att hålla rent för att höja attraktionsvärdet i välbesökta parker. I tätortsnära områden arbetar vi med frågor som säkerhet, tillgänglighet och trygghet. Samhällsbyggnad Bergslagen är med och skapar förutsättningar för olika aktiviteter och trevnad i våra kommuner.

Våra målsättningar och tjänster är mångfacetterade.

Parker och natur       Park - skötsel och tjänster               


 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se