BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att sopa, sanda och skotta utanför din fastighet. Du ansvarar också för att träd och häckar som finns i anknytning till din fastighet inte skymmer sikten för varken fordonsförare eller fotgängare. Fastighetsägaren ansvarar också för att snövallar är borttagna så post kan lämnas och sopor hämtas. Det finns också ett visst ansvar att se till så inte Jättelokan sprids.

I ordningsföreskrifterna, reglerna för gångbanerenhållning och broschyrerna "Klipp häcken", "Från träd och buskar till snö och is" samt "Jättelokan" hittar du information om vilka lagar och regler som gäller.

Hittar du inte den information du söker är du välkommen att höra av dig till oss på Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter: 0587 55 00 40


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se