BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Pågående arbeten

Här hittar du information om aktuella och kommande arbeten, som kan påverka dig som medborgare. Akuta driftsstörningar, till exempel stora vattenläckor och annat lägger vi ut som nyheter direkt på förstasidan.

Vatten och avlopp

Lindesberg

Byte av VA-ledningar på Banvägen

Ny spillvattenledning Folkestorp - påbörjas September 2016

Ljusnarsberg

Byte av huvudledning för spillvatten i Bångbro pågår december '16 - juni '17. Etapp två.

Nora

Byte av VA ledningar i Striberg, Skyttevägen - Lämåsvägen pågår april - okt '17. Etapp två.

Gata/Trafik, Park och Idrott

Lindesberg

Järnvägsprojekt Lindesberg - Storå

Nora

Ställplats husbilar på Skojarbacken, oktober '17

Trädplantering torget och fd. Smedgården, oktober '17

Hällefors

Tillgänglighetsanpassningar Finnbergsvägen, oktober '17

GC-väg Basvägen, pågår 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se