BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Parkering och parkeringstillstånd

Datumparkering

 • I Nora tätort gäller datumparkering alla dagar 00.00-06.00 från 16/10-14/5.
 • I Lindesbergs tätort gäller datumparkering alla dagar 00.00-06.00 året runt.

Datumparkering underlättar för kommunen att kunna sköta drift och underhåll av  gator och vägar.

Det innebär att du ska parkera på sida med ojämna gatunummer när det är jämnt datum. På sida med jämna gatunummer när det är ojämnt datum. Tänk på att om du till exempel parkerar fordonet kl. 21.00 så är det nästa dags datum som gäller.

Parkeringsplatser

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed stadens gator. Parkering är tillåten högst 24 timmar i sträck på all gatumark om inget annat anges.

I centralorterna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora är parkeringstiden begränsad på vissa platser eftersom efterfrågan på parkeringsplatser är stor under vissa tider. Samtliga parkeringar på gator och torg är kostnadsfria.

I Lindesberg och Nora tätorter finns det en parkeringszon i centrum. Inom denna zon ska P-skiva användas vid parkering.

 • Inom Lindesbergs parkeringszon tillåts 3 tim parkering, kl. 8-18 vardagar och kl. 8-15 dag före helgdag, om inget annat anges (se karta här).öppnas i nytt fönster
 • Inom Noras parkeringszon tillåts 2 tim parkering, kl. 9-18 vardagar, om inget annat anges (se karta här).öppnas i nytt fönster

Parkeringsplatser i Hällefors:
Klicka på denna länk för att komma till länskartan för Hällefors och välj parkering i rutan till högerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringsplatser i Ljusnarsberg:                                                                                              Klicka på denna länk för att komma till länskartan för Ljusnarsberg och välj parkering i rutan till högerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långtidsparkering

Det finns parkeringsplatser i Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro där man får parkera i 7 dygn. Nedan visas var de ligger någonstans. (Du kan klicka på kartorna för att få dom större).

Lindesberg​ (Norra delen av Banvägen)

Storå (Järnvägsstationen)

Frövi (Järnvägsstationen)

Fellingsbro (Vid järnvägsövergången)

Ställplatser för husbilar

​Det finns avsedda ställplatser för husbilar i Hällefors, Kopparberg, Lindesberg och Nora. Nedan visas var de ligger någonstans. (Du kan klicka på kartorna för att få dom större).

Hällefors (korsningen Sikforsvägen-Bjässevägen samt Hällefors Vandrarhem)

Kopparberg (Marknadsbacken, västra sidan av ICA-parkeringen)

Lindesberg (Dalkarlshyttan i närheten av golfbanan)

Nora (Skojarbacken vid Tivoligatan)

Parkeringsanmärkning

​Du kan få en parkeringsanmärkning (även kallad parkeringsböter eller p-bot) om du stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller.

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida. Det gör du hos närmsta polismyndighet. Då ska du ange varför du vill bestrida och vilka bevis du har för att parkeringsanmärkningen är felaktig.

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Det är fordonets ägare som ansvarar för att avgiften betalas. Om du får rätt vid din överklagan får du pengarna tillbaka.

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunernas gator.

Det Transportstyrelsen gör är att

 • bevaka att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden
 • skicka ut inbetalningskort och påminnelser
 • överlämna obetalda ärenden till Kronofogden.

Felparkeringsavgifter

 • 400 kronor - parkerat längre tid än tillåtet
 • 600 kronor - parkeringsskiva saknas eller är felaktigt inställd
 • 600 kronor - Parkerat där det är förbud att parkera
 • 800 kronor - parkerat på förbud att stanna eller på handikapparkering utan tillstånd

Laddstolpar för elbilar

I Lindesberg finns det laddstolpar för elbilar. Varje laddstolpe ger laddningsmöjligheter för två bilar samtidigt. För att ladda din elbil måste du kontakta Linde Energi för att få en tagg som ger dig tillgång till laddstolpen.

Läs mer om laddstolparna och kontaktuppgifter till Linde energi på Linde energis hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan beviljas till förare eller passagerare som har betydande svårigheter att förflytta sig inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.

Tillståndet är personligt och gäller endast tillståndsinnehavaren. Inom Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors är parkering för rörelsehindrad avgiftsfri men i andra kommuner eller länder kan andra regler gälla.

Tillståndet gäller inom hela EU på offentliga parkeringsplatser som förvaltas eller sköts av kommunen, i länder utanför EU ansvarar man själv för att ta reda på gällande föreskrifter och undantag från dem.

Använd blanketten Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) för att ansöka.öppnas i nytt fönster

Villkor för utfärdande av tillstånd

 • För en person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem t.ex. fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem t.ex. tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Ansökan, beslut och överklagande

 • Ansökan om parkeringstillstånd skickas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen då sökanden är folkbokförd eller har sin vistelseort i någon av våra fyra kommuner (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg eller Nora.
 • Beslutande myndighet är en förbundets direktion.
 • Inom våra fyra kommuner fattar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslut enligt överlåtande av uppdraget.
 • Bedömningen av ansökan görs av förbundets handläggare.
 • Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och förnyas inte automatiskt. Sökanden måste skicka ny ansökan och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
 • Förbundets beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

OBS! Handläggningstiden är cirka sex veckor.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se