BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Trafikplanering

Trafikenheten arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i våra fyra kommuner. Huvudsakliga arbetsuppgifter är myndighetsutövning såsom lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning, dispenser och parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi arbetar även som resurs till kommunerna i frågor som trafikstrategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och resurstillgång.

Verksamhet inom trafik

 • Beslutar om lokala trafikföreskrifter: reglerar trafiken (hastighet, parkering med mera) i tätbebyggt område.
 • Beslutar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade; för att få stå på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
 • Beslutar om dispenser; för tunga, breda och långa transporter.
 • Ser över trafiksäkerheten. För att klara nollvisionen som innebär att vi vill ha inga svårt skadade och döda i trafiken. I det här arbetet deltar vi för att höja säkerheten i våra tätorter så att de oskyddade trafikanterna ska kunna röra sig i trafiken utan att skadas svårt eller dödas. Några av de åtgärder som används är 30 km/h, cirkulationsplatser och farthinder utformade på olika sätt.
 • Fysisk planering; vid planering av nya bostadsområden eller nya gator är vi med i ett tidigt skede för att få med trafiksäkerheten.
 • Ser över vägmärken; så att de hamnar på rätt plats, enligt lokala trafikföreskrifter.
 • Infrastrukturfrågor; deltar i processerna för bättre vägar och järnvägar.
 • Utövar parkeringsövervakning i Hällefors, Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.
 • Hämtning och omhändertagande av skrotbilar på kommunal mark.

​Synpunkter om trafik

 • ​Tycker du att folk kör för fort utanför ditt hus?
 • Har du ett förslag om hur trafiksituationen i din kommun kan förbättras?

Du kan då skicka ett medborgarförslag till din kommun. Skriv ner ditt förslag och dina tankar kring problemet och skicka det till respektive kommun på följande adresser eller mejladresser:

Hällefors kommun:

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Sikforsvägen 15


712 83 HälleforsLindesbergs kommun:

Lindesbergs kommun

kommun@lindesberg.se

711 80 LindesbergLjusnarsbergs kommun:

Ljusnarsbergs kommun

kommun@ljusnarsberg.se

Gruvstugutorget


714 80 KopparbergNora kommun:

Nora kommun

nora.kommun@nora.se

Tingshuset


713 80 Nora

 

Det finns även lite matnyttiga länkar om trafiken i våra kommuner. På Trafikverkets hemsida över den nationella vägdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man se trafikregler (bland annat hastighetsgränser) och väguppgifter på alla vägar. På Transportstyrelsens hemsida kan man söka efter trafikföreskrifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se