BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vägvisningskyltar

Från ansökan till uppsättning av vägvisningsskylt

Samhällsbyggnad Bergslagen har beslutsrätt angående vägvisningsskyltar i tätorter och på de vägar där kommunen är väghållningsmyndighet.

Hos vem ansöker jag om vägvisning?
Det beror på vem som är väghållare för vägen där du vill ha vägvisningen. Kommunerna är väghållare för vägar i tätorterna. Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. För kommunala vägar i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg ansöker du om vägvisning hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

Måste jag betala för vägvisningen?
Det är den som har begärt vägvisning som betalar för uppsättning och underhåll av skylten (vägmärket). Kostnaden varierar beroende på storlek och typ av skylt.

Kan jag själv bestämma text och utformning?
​Nej, vägvisare ska vara entydiga och lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner Samhällsbyggnad Bergslagen inte egendesignade skyltar, utan alla skyltar ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen ​(2007:90).öppnas i nytt fönster

Ansökan​ om vägvisningskyltar på kommunala vägar

Kontakta trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen per telefon eller e-post för att få information angående ansökan om vägvisning. Ansök på den digitala blanketten ansökan om vägvisningöppnas i nytt fönster och skicka in den till Samhällsbyggnad Bergslagen via post (adressen finns längst ner på sidan) eller e-post servicecenter@sbbergslagen.se

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på ärendet. Beslutet skickas till sökande.

Kostnad

Kostnaden för tillverkning, uppsättning och underhåll av vägvisningsskylt ligger hos sökande. Faktura skickas separat..

Uppsättning av vägmärke

Den driftentreprenör som sköter drift och underhåll i området sätter upp och underhåller vägmärket för vägvisning.

Överklagande

Beslut om avslag kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagan av beslutet ska vara Samhällsbyggnad Bergslagen tillhanda inom 3 veckor från att beslutet tillkännagivits. 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se