BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Badplatser Ljusnarsberg kommun

Välj badplats för närmare beskrivning samt analys badvattenprov

Följande badplatser sköts av Samhällsbyggnad Bergslagen:

Följande badplatser ligger inte under Samhällsbyggnad Bergslagens ansvar:

Nyinkomna Badvattenprover

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se