BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Om olyckan är framme.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med anledning av inträffad skada, t.ex. självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till oss.

Vi vill gärna att du fyller i vår Skadeansökan. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag;

  • Skadedatum, gärna klockslag
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen och/ eller vägarbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Kopia från Försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav
  • Kopia på kvitton / fakturor på nedlagda kostnader.

För att utreda vårt eventuella ansvar gör Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Vi kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig ha överseende med att en sådan utredning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan. 

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se