BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Arbetssätt

Lokalvården arbetar med en successiv utveckling av arbetsgrupper. Inom grupperna lär sig personalen andra städområden än sina ordinarie för att kunna täcka upp för varandra vid frånvaro och därmed hålla vikariekostnaderna nere. 

Städrobot

En övergång från manuellt arbete till användande av städmaskiner kan, förutom tidsvinster, också innebära positiva effekter i form av förbättringar i arbetsmiljö och kvalitet. Samhällsbyggnad Bergslagen var först ut i Sverige med att testa en städrobot. Roboten, som kan rengöra 1200 kvadratmeter på tre timmar, används i regel i gymnastikhallar och frigör mycket tid för övrig städning. I dagsläget har Samhällsbyggnad Bergslagen tre robotar i drift bland våra verksamheter.
 
Vi strävar efter att fortsätta utveckla verksamheten på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. Därför fortsätter vi den täta dialogen med kunderna samt den regelbundna kvalitetsuppföljningen. 

Översynsstädning istället för vikarier

Som hos alla andra yrkesgrupper så uppstår problem vid oplanerad frånvaro, exempelvis vid sjukdom. I de fall då vi har många sjuka och inte nog med resurser för att hyra in vikarier måste vi täcka upp för varandra och behöver därför omorganisera våra resurser. I dessa fall kan vi behöva genomföra en så kallad översynsstädning vilket innebär att vi prioriterar de områden där städbehovet är störst. När personalstyrkan återigen är i balans återgår vi till våra vanliga städrutiner.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se