BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

FAQ - Lokalvården

Varför städas inte gymnastikhallar på helger, kvällar och lov?
Lokalvården är anpassad efter skolornas behov. Det innebär att lokalerna städas före varje skoldags början, och inte före kvällsverksamheterna. Lokalerna städas därför inte heller under helger, skolfria dagar och ordinarie skollov.

Varför doftar det inte efter städning?
Vi följer Astma och Allergiförbundets önskan om att övergå till parfymfria alternativ. Detta medför att städningen i de flesta fall inte doftar något.

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?
All vår personal är hygienutbildad.

Hur pass miljömedvetna är ni?
Vi använder så miljövänliga rengöringsmedel som möjligt och vi var tidigt ute med att använda ett helt miljövänligt alternativ vid golvvård, där endast vatten behöver tillsättas.

Vem ansvarar för fönsterputsningen?
Fönsterputsning sker genom entreprenad. Entreprenörerna kommer under perioden mars - november och ska underrätta kunden om besöket några dagar innan. Ansvaret för att röja undan kring fönstren ligger på kunden.

Städning av elektronik?
Städning av elektronik ingår inte i vårt ansvarsområde. Kunden bör kontakta oss om denne vill att vi även städar elektroniken.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se