BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Kvalitetsarbete

För att kvalitetssäkra vårt arbete för vi en löpande dialog med våra kunder och genomför årligen en NKI-mätning.

Kunddialog

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är kunddialoger där vi talar med verksamheterna om uppdragets omfattning och kvalitet. Syftet med dessa samtal är att maximera kundnytta och uppmärksamma förändrade behov samt åtgärda eventuella brister.

Dessa samtal är ett av våra verktyg i strävan efter nöjda kunder, ökad flexibilitet, förbättrad dialog och relation till verksamheterna och en bättre arbetsmiljö för både kunder och lokalvårdare.

NKI - Nöjd Kund Index

De kunder som ingår i vår undersökning är de som ansvarar för lokalerna, d.v.s. rektorer och ytterst ansvariga för bibliotek och idrottsanläggningar.

Vi genomför undersökningen en gång om året och syftet med denna är att vi ska kunna mäta av hur nöjda våra kunder är med våra tjänster. Undersökningen ger oss också möjlighet att följa och jämföra resultaten över tid för att på så sätt kunna se hur förändringar i vår egen verksamhet inverkar på våra kunders uppfattning om oss.

Våra målsättningar

Ergonomi och Kvalitet
Vi har börjat mäta tiden som personalen använder städmaskiner. På sikt bör maskintiderna öka.

Kunddialog
Samtliga verksamheter ska erbjudas servicesamtal.

NKI
Kvalitetssäkring i form av en kundundersökning där vi mäter andelen nöjda kunder. Målet är att minst 80 % ska vara nöjda med lokalvården.

Omvärldsbevakning
Studiebesök hos bl.a. städmaskinsdistributörer, andra lokalvårdsverksamheter och mässbesök. Målsättningen är minst två besök per år.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se