BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Våra ansvarsområden

Vi ansvarar för lokalvården i Samhällsbyggnad Bergslagens alla fyra medlemskommuner. Vi anpassar oss efter våra kunders verksamhet, vilket medför ett antal begränsningar i våra ansvarsområden.

Lokalvård

Vi ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler som kommunerna äger eller hyr i Samhällsbyggnad Bergslagens medlemskommuner. Vi använder oss av basstädfrekvenser för att kunna säkerställa städkvaliteten inom alla kommuner. En del av lokalvården utförs med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Vanliga arbetsmoment inom lokalvården är moppning, rengöring med städkombimaskin, tömning av papperskorgar, fläckborttagning, rengöring av saniteter, påfyllning av tvål och toalettpapper, dammtorkning av lister och element, avfläckning av glas, speglar och dörrar samt dammsugning av entrémattor. 

Fönsterputsning

Samhällsbyggnad Bergslagen har valt att upphandla fönsterputsningen, vilket innebär att den utförs av ett antal entreprenörer. Entreprenörerna utför fönsterputsningen någon gång under perioden april - oktober. För att fönsterputsarna ska kunna komma åt är det viktigt att det är undanröjt och lättåtkomligt, d.v.s. att stora möbler, blommor och prydnader m.m. har flyttats bort. 

Gymnastikhallar — dagstädning och kvällsaktiviteter

Lokalvården är utformad efter skolelevernas behov. Det innebär att gymnastikhallarna städas varje dag, oftast före skoldagens början. På så sätt får skolbarnen vistas i rena och fräscha lokaler.

När många klasser rör sig i en gymnastikhall bildas det så mycket textildamm att dammråttor kan uppkomma efter bara en dag. Detta kan medföra att fräschetsnivån i lokalerna inte är lika hög på kvällen, då många föreningar vistas i lokalerna, som den är på morgonen. Många föreningar är hjälpsamma och städar efter sig så att nästa pass får det fint och trevligt. Lokal- och miljöservice hjälper gärna till att hålla med utrustning för denna kvällsstädning. Lokalerna städas inte heller under helger eller lovdagar, och därför uppskattar vi när föreningarna hjälps åt under dessa perioder att hålla snyggt i lokalerna. 

Utbildning & Rådgivning

Några gånger per år träffas vår personal och provar nya maskiner och får utbildning i aktuella ämnen. Det kan handla om ergonomi eller hur vi kan arbeta för att hjälpa till att minska risken för att sprida sjukdomar. Vi på Lokalvården erbjuder också utbildning och rådgivning till personal inom kommunen, t ex kostpersonal som har städning och hygienhantering som del i sitt arbete.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se