BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen ställer ut återvinningsstation igen efter ombyggnation av resecentrum i Hällefors.

Bygget är i full gång för att placera ut den saknade återvinningsstationen på Brandinvägen i centrala Hällefors.

Stationen ersätter den som togs bort på samma gata i november förra året med anledning av ombyggnationen av resecentrum.

– Återvinningsstationen har varit mycket efterlängtad av de boende hushållen sedan den förra stationen togs bort. Därför är jag mycket glad över att vi kan placera stationen nära den föregående platsen och att vi nu påbörjat arbetet för att ställa ut den, säger Ulla Krohn, regionchef för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) i ett pressmeddelande.

– God tillgänglighet är viktigt för alla återvinnare eftersom det är en av förutsättningarna för att öka återvinningen vilket behövs för att 2020 års nya återvinningsmål ska uppnås.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. FTI vill att återvinningsstationerna ska vara trevliga att gå till för hushållen, det är ju de som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem. De kan lämnas på återvinningsstationen, i fastighetsägares miljö- och återvinningsrum eller miljöstugor. Grovsopor lämnas till de anläggningar som kommunen hänvisar till. Liksom för återvinning av förpackningar och tidningar ger det miljömässig vinst – varje gång!

Det är FTI som, på uppdrag av producenter i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Bland annat via 5 800 återvinningsstationer runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 04, ulla.krohn@ftiab.se

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se