BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

VA-Projekt Svinamotabacken i Ås, Nora har startat.

Nyläggning av spill-ledning ca 1 km och nyanslutning av ca 10 st fastigheter till kommunala spill-nätet.

Utbyte av vattenledning huvudledning ca 1 km. Projektet startade vecka 1. Nyläggning av spill-ledning ca 1 km och nyanslutning av ca 10 st fastigheter till kommunala spill-nätet.

Projektet kommer att pågå i ca 3 månader och är uppdelat i 4 etapper. Projektets gång är från etapp 1 till 4 i den ordningen (se bild nedan).

Etapp 1 omläggning vattenledning . Anslutning kommunala vatten-nätet. Ca 200m.

Etapp 2 Omläggning vatten, nyläggning spill, tryckstegring, pumpstation och anslutning ca 10 st fastigheter. Ca 200

Etapp 3 Omläggning vatten, nyläggning spill. Ca 380 m

Etapp 4 Omläggning vatten, nyläggning spill. Tryckstegringsstation. Anslutning till kommunala spill-nätet. Ca 180 m.

I slutet av etapp 1 kommer väg att stängas av. Under etapp 4 så kommer väg att stängas av för genomfart under hela byggtiden. Tillfälliga avstängningar av vägar kan komma att göras under projektets gång. Vid projektets slut kommer en omkoppling till den nya vattenledningen att göras, detta kommer att informeras om separat.

Arbetet utförs av personal från Samhällsbyggnad Bergslagen och Bergers entreprenad med uppdrag från Nora Kommun.

Trafiken kommer att markant ökas under byggperioden i området.

OBS! Inga obehöriga får vistas inom byggarbetsområdet utan godkännande från arbetsledning. Arbetsledning nås genom Servicecenter. OBS!

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se