BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Halt åt våra avfallshämtare

Snö och halka försvårar för våra avfallshämtare att komma fram till alla kärl. För att underlätta inför tömning se till att det är snöröjt och halkbekämpat runt kärlen.
Kylan kan även göra att avfall fryser fast i kärlet. Ett tips för att undvika detta är  att lägga en tidning i botten eller se till att peta loss avfallet inför tömning.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se