BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Renovering av Prästbron och ny gång- och cykelväg Bergslagsbacken Lindesberg

Prästbron ska renoveras och en ny gång- och cykelväg byggas genom avsmalning av vägen uppför Bergslagsbacken under september och oktober. Arbetet kommer medföra begränsad framkomlighet.

Renovering av Prästbron medför att den västra gångbanan samt ett körfält blir avstängda (se bild nedan). Planeringen är att trafikljusen ska fungera som tidigare. I samband med renoveringen kommer dock en ny trafikljusanläggning att monteras upp.

I Bergslagsbacken kommer körfälten att smalnas av i samband med byggnation av en ny gång- och cykelväg. Bergslagsbacken förses med ny asfaltsbeläggning. Vi uppmanar trafikanter att om möjligt välja en annan väg eller ett annat trafikslag än personbil. I vilket fall som helst ber vi er att visa hänsyn för dem som jobbar ute i trafiken. Byggnationen och renoveringen kommer att ta cirka 2 månader i anspråk och kommer att vara slutfört i månadsskiftet okt/nov.

Prästbron i Lindesberg, med avspärrningar och körfält markerade

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se