BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

ReferenceError: "mi" is not defined.

Vår nya dricksvattenvagn - så ser den ut.

Samhällsbyggnad Bergslagen har en ny kärra för dricksvatten som används vid tillfälliga vattenavstängningar.

Kärran med dricksvatten ställs ut vid tillfällen när vattenförsörjningen måste stängas av, t.ex vid vattenläckage med längre reparationer som följd, eller vid planerade arbeten med ledningsnätet. Vattnet kan fyllas på med en kran som sitter baktill på kärran och antingen har man med sig eget kärl eller så tar man dricksvattenpåsar ur behållaren som sitter till höger om kranen. Påsarna är försedda med skruvkork. Om kärran är utställd, eller ska ställas ut, står det alltid i driftstörningsmeddelandet på vår hemsida.

Samhällsbyggnad Bergslagens dricksvattenkärra med påfyllningskran och vattenpåsar.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se