BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Avstängning bro över Hörksälven, Ringvägen Hörken i Ljusnarsberg

Körbron på Ringvägen över Hörksälven, Hörken , kommer att stängas av för biltrafik 11 november tills vidare, men hållas öppen för gående och cyklister

Bron kommer att vara avstängd under tiden som utredning och eventuella åtgärder pågår.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se