BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Släckt vägbelysning del av Älvestorp Norra.

Del av Älvestorp Norra vid Älvestorps Gård, vägbelysning släckt på grund av kabelfel. Bedömning att reparation klar inom två veckor.

Onsdag 21/8 Kl.11:59

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se