BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Strömavbrottet åtgärdat och vattenförsörjningen i Stråssa återställd.

Pga strömavbrottet fungerade inte våra pumpar och därför var Stråssa utan vatten. Nu är dock strömmen tillbaka och pumpstationerna fungerar som de ska. Om vattnet efter avbrottet är missfärgat, grumligt eller om det är luft i systemet, spola tills vattnet är klart och trycket fullgott..

Onsdag 10/7 kl. 18:05

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se