BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vattenavstängning i Storå

Måndag den 1/7 stänger vi av vattenförsörjningen för ett 30-tal fastigheter på Hällabodavägen för reparation av ledningsnätet mellan kl. 07:00 och 18:00. Samhällsbyggnad Bergslagens släpvagn med dricksvatten kommer att stå utställt på Hällabodavägen. Med reservation för oförutsedda ändringar.

Fredag 28/6 kl. 08:35

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se