BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Gatubelysning i Stråssa nedsläckt p.g.a. ombyggnad.

Gatubelysning del av Industrivägen, Lönnvägen och Lövhagsvägen i Stråssa nedsläckt på grund av ombyggnadsprojekt.
Samförläggningsprojekt Skanova, byggstart v20, beräknat avslut v23.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se