BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Störningar på trafiksignalsanläggning vid Prästbron i Lindesberg.

Under ombyggnadstiden kommer störningar på trafiksignalsanläggningar att förekomma. Tack för visad hänsyn!

Uppdaterad 8/11 kl.16:00

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se