BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Trafikstörningar på Nyborgargatan i Lindesberg pga VA-arbeten.

Pga omläggningsarbeten kommer Nyborgargatan, vid Tivoliplan i Lindesberg, att uppleva trafikstörningar på gång- och cykelväg. Arbetet kommer att pågå cirka 3 veckor.

Måndag 22/5 kl.09:45

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se