BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Hjulsjö och Bredsjö vattenförsörjningen återställd.

Reparationerna av vattenledningarna i Bredsö och Hjulsjö är klara och försörjningen återställd. Om vattnet är missfärgat, grumligt eller om det är luft i ledningarna, spola tills vattnet är klart.

Fredag 13/7 kl.10:45

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se