BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Östermalmsvägen i Lindesberg utan vatten p.g.a. avgrävd ledning.

Arbete med att laga ledningen pågå och beräknas ta några timmar. Uppdatering följer så snart situationen ändras.

Måndag 3/9 kl. 08:45

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se