BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Uppfluten ledning i Olovsjön. Båttrafikanter uppmanas till försiktighet.

En ledning har flutit upp i Olovssjön, strax innan den mynnar ut i Garhytteån, och den är för närvarande inte utmärkt än varför båttrafikanter uppmanas till försiktighet i området för att undvika skador på ledning och båt. Arbetet med att i första hand sätta fast bojar i ledningen vidtas så fort som möjligt. Senare följer sänkning av ledningen i sjöbotten med hjälp av dykare. Vi uppdaterar löpande.

Torsdag 30/8 kl.10:05

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se