BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vattenförsörjningen till Herrhagen, Kopparberg säkrad, arbetet avslutat.

I samband med inkoppling till vattenledningsnätet var vattenförsörjningen till Herrhagen, Kopparberg avstängd. Arbetet är nu klart 14:00, om vattnet är grumligt, missfärgat eller om det är luft i ledningarna, spola tills vattnet är klart och trycket normalt.

Torsdag 30/8 kl. 13:50

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se