BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Nu börjar vi sandupptagningen i våra kommuner.

I månadsskiftet mars/april påbörjas arbetet med att ta bort sopsand från kommunala kör-och gångbanor i våra kommuner.

I månadsskiftet mars/april påbörjas arbetet med att ta bort sopsand från kommunala kör-och gångbanor i våra kommuner, uppmärksamma att snö och regn kan fördröja arbetet.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla rent på trottoaren utanför ditt hus. Saknas gångbana ansvarar du även för att sopa området närmast tomtgräns (ca:1 m).

Sopa ut sanden på gatan från trottoaren utanför ditt hus utan kvistar och löv. När körbanan är sopad är det inte längre tillåtet att sopa ut sanden i körbanan.

Ni underlättar sandsopningen genom attt respektera parkeringsreglerna och vara uppmärksamma på vägmärkena där ni parkerar.

Sopningen kan pågå även under helger och på kvällstid. I vissa tätorter gäller datumparkering.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se