BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Anläggningsprojekt i Grythyttan.

Omläggningen av VA ledningar beräknas ta 2 månader.

Information till boende på Linnskällsvägen, Bergslagsgatan och Stationsgatan i Grythyttan.


Under vecka 32 påbörjas omläggning av VA ledningar på markerat område, arbetet beräknas pågå under ca 3 månader. Entreprenör är NCC. Det kommer att bli en del maskiner och rörelse i området under den tiden. Vi ber er att respektera de avspärrningar som kommer att göras runt arbetsområdet och att ni inte tillträder det utan godkännande av personal på plats. Vid ev. avbrott i vattenleveransen så informerar NCC de som berörs av det.
Nedan ses sträcka för schaktningsområde.
Arbetet beräknas att börja V 32.

Projektledare Samhällsbyggnad Bergslagen Christine Andersson 0587-550087 christine.andersson@sbbergslagen.se

Platschef Sören Grip 070-514 7648.

Schaktningsområde Grythyttan

Schaktningsområde Grythyttan

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se