BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Arbete med förstärkning av strandskoningen i Nora pågår v.38

Under pågående vecka, kalendervecka 38, utförs arbeten för att förstärka strandskoningen mellan Blåsut och Kungsgatan 38 i Nora.

Syftet är att åtgärda erosionsproblem och förstärka strandkanten långsiktigt.

För att nå syftet läggs s.k. strandrullar med låga strandväxter ut i strandkanten. Rötter binder ihop strandkanten på ett naturligt sätt. Växtrullarna lämnar plats för befintliga båtplatser. Dessa påverkas alltså inte.

Under utförandet kommer maskiner köra och lyfta material på plats längs strandpromenaden, vilket medför vissa störningsmoment.

För mer information kan du vända dig till: Servicecenter 0587-55 00 40

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se