BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Återhållsamhet inom gatuverksamheten.

Den långa vintern påverkar övrig verksamhet inom Gata/Trafik

Den gångna vintern medförde insatser på väghållningen i högre grad än på flera år. Detta har medfört att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning m.m. stigit kraftigt.
Direktionen har därför fattat beslut om återhållsamhet inom gatuverksamheten.
Underhållet av gator och vägar kommer därför att bli på en något lägre nivå än normalt.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se