BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Bidra med just din bild till nästa års almanacka.

Det har blivit dags att börja utforma Samhällsbyggnad Bergslagens almanacka för 2019.

Tiden går fort, inte minst när man har något som återkommer varje år i sikte. Inför förra årets almanacka bad vi om eran åsikt gällande temat för 2018 års almanacka. Utav de teman som vi sållade ut var intresset störst för gruvdrift/bergsmanna traditioner, d.v.s. byggnader, människor, ja allt som  förknippas med Bergslagens stolta historia. Därför vore det intressant om Ni, medborgare i våra kommuner, bidrog med er syn på detta tema, gärna från årets alla årstider. Vi väljer att inte sätta snäva ramar på bilderna, den enda regeln är att man kan förknippa den med ovannämnda tema på något sätt. Alla är välkomna, amatörer som proffs. Vi sätter bilden först, inte vem som tagit den. Ni kan skicka in bilderna på USB-sticka (vi returnerar den om ni vill), CD-skiva eller med e-post eller på vilket sätt ni vill. Tänk på att bilderna ska vara så högupplösta som möjligt för att tryckeriet ska kunna ta in dem i almanckan utan att de blir för "korniga".

Ring om ni har frågor, till: Eddie Andersson 0587 55 00 82 eller skicka e-post till: eddi.andersson@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se