BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Byte av VA-ledningar mellan Nora och Ås.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen utför i samarbete med Nora Entreprenad byte av VA-ledningar mellan Ås och Nora.

Arbetet beräknas pågå under vecka 29-45 och påverkar gång-och cykeltrafiken på Esstorpsvägen.

Projektledare är Kenneth Cajfeldt 070-598 63 48.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se