BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Eldningsförbud inom samtliga kommuner i Örebro län pga den stora brandrisken.

Förbudet träder i kraft tisdag 3/7 klockan 08:00

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 3 juli klockan 8.

Inom förbundet kommer vi tillsvidare inte att utföra uppdrag såsom slaghacksytor och dikeslåtter, vi avvaktar tills eldningsförbudet upphör och därefter kan vi återgå till uppdraget.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se