BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Förbud mot båttrafik på Lindesjön

Fr.o.m. 22/5 t.o.m. 8/6 är det lagt ett förbud mot båttrafik från Gröna bron och Stora Lindesjön p.g.a. ledningsarbete.

Ny information samt hävandet av förbudet kommer att läggas upp här på hemsidan när detta blir aktuellt.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se