BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Förslag till Budget 2020 VP2021-2022

Direktionsmöte 2020-01-17

Sammanträdet, som är offentligt, sker på Samhällsbyggnadsförbundets kansli, Industrivägen 7 Nora den 17 januari 2020 kl: 9.00

Budgethandlingen finns tillgänglig på kansliet och förbundets hemsida.

Budget 2020

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se