BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Information om planerad åtgärd på Kyrkberget

Syftet med åtgärden är att förstärka och vidmakthålla tallvärden.

Åtgärdsförslag:

Syftet med åtgärden är att förstärka och vidmakthålla tallvärden vilket innebär att ca 90% av granen tas bort inom markerat område. Marken är typisk tall/hällmark. Döda träd fälls pga. säkerhetsaspekten och lämnas som faunadepåer.

Teckenförklaring till bilden:

  • Skarpt rosa linjer med små fyrkanter: Stigar och gångvägar
  • Tunnare rosa linje med R: kulturhistorisk lämning
  • Gul stjärna: Kulturhistorisk lämning
  • Rutat raster -område: Hällmark där maskinerna inte kommer åka in, utan bara plockhugga där de når, om det behövs.
  • Två smala röda linjer ihop: basvägar där huvudmängden virke ska gå ut. Vid varje stig görs en överfart för att skydda stigen.
  • Vit kvadrat med virkestrave på: Avlägg. Vi försöker i mesta möjliga mån att inte hugga tallar eller ädellöv för att göra plats till avlägg. 

Förteckning över snitselbanden:                                                                                             Blå/vit: Basväg                                                                                                         Gul/orange/svart: Kulturhistoria och stigar                                                                   Grön/röd/vit: Naturvård                                                                                                         Röd/gul: yttergräns

Vill ni träffa oss som planerat åtgärden, eller har ni synpunkter, frågor och funderingar angående åtgärden? Kom då till vår dialogträff

Vi finns vid Kyrkbergets grillplats mellan klockan 15.00 -18.00, torsdagen den 4 oktober, 2018.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Tel: 0587-55 00 40

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se