BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Ledningsarbete i Lindesjön.

Arbetet påbörjas torsdag den 3/5 i Lilla Lindesjön.

Vi vill särskilt uppmärksamma alla som kommer att vistas i Lindesjön om planerat ledningsarbete med sjöledningen. Arbetet påbörjas torsdag den 3/5 i Lilla Lindesjön. För att sedan under vecka 19 förflyttas upp mot Bottenån mellan Grönabron och Loppholmarna.

Vid frågor ring Servicecenter - 0587 55 00 40

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se