BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Nu är det dags att städa undan vintern.

Nu börjar vi sopa upp sanden från körbanorna i alla våra kommuner med början vecka 14.

Som fastighetsägare har du ansvar att hålla snyggt på trottooaren utanför ditt hus. Vill du snabbt få bort sanden från gångbanan sopar du nu ut den i gatan. När körbanan är sopad är det inte längre tillåtet att sopa ut sanden.

Arbetet kan pågå även under lördagar, söndagar och kvällstid. Datumparkering gäller i vissa tätororter mellan kl.00:00 och 06:00.

Var extra noga med att flytta din bil så vi kommer fram med våra sopmaskiner.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se