BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Premiär för ny entreprenör för avfallshämtning.

Fr.o.m. måndag 2/4 börjar vår nya entreprenör, NordRen AB, att hämta våra abonnenters avfall.

Hämtningsdagarna kommer att vara desamma men med skillnaden att all hämtning kommer att ske dagtid. D.v.s. de av våra abonnenter som haft hämtning sen eftermiddag/kväll måste ställa ut kärlen på morgonen eller kvällen före för att få avfallet hämtat. Fordonen kommer att vara baklastade som förut men de kommer att vara röd/vita till  färgen och norskregistrerade.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se