BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vägavstängning i Lindesberg den 30/11

Korsningen Siggebohyttevägen/Stadsskogsvägen stängs av tillfälligt 30/11 och vattenleveransen avbryts i området.

På grund av underhållsarbete på ledningsnätet kommer vi under lördagen den 30/11 mellan klockan 07:00-16:00 stänga av vägen i korsningen Siggebohyttevägen/Stadsskogsvägen. Vi reserverar oss för att det pga. oförutsedda händelser under arbetet kan bli aktuellt med en längre vägavstängning.

Detta innebär också att vi under lördagen den 30/11 mellan klockan 07:00-16:00 kommer att avbryta vattenleveransen i området. 9 fastigheter samt Torphyttans VA-förening berörs, information kommer gå ut till samtliga.

Se markering på kartbild nedan.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se