BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vattnet i Kopparberg påkopplat men vägen fortfarande avstängd.

Korsningen Konstmästaregatan - Gruvfogdegatan kommer att vara fortsatt avstängd torsdag 7/11 dagen ut. Vattenledningsnätet är dock återställt och vattnet påkopplat till samtliga fastigheter. Om vattnet är grumligt, missfärgat eller om det är luft i ledningarna, spola tills vattnet är klart och trycket fullgott.

Torsdag 7/11 kl. 11:00

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se