BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Vi som sköter er avfallshämtning behöver er hjälp.

Fr.o.m. vecka 42 kommer vår avfallsentreprenör att börja använda sidolastande fordon på vissa sträckor.

För de av våra abonnenter som inte fått något brev om detta från oss i dagarna innebär dessa förändringar inga ändringar i vare sig tömningsdag eller kärlplacering. För de som fått brev om enbart ändrad tömningsdag innebär det att tömningen sker som förut och kärlen ska stå som de gjort tidigare.

De abonnenter som fått brev om både ändrad tömningsdag och ändrad kärlplacering är de som kan hjälpa vår entreprenör att förenkla tömningsarbetet.

Följande punkter ger en smidigare och snabbare hantering:

  • Kärlen ska ställas vid körbar väg med öppningen på locket mot vägen.
  • Det ska vara minst 30-40 cm fritt utrymme mellan kärlen.
  • Kärlen ska inte vara överfulla, locket ska gå att stänga.
  • Det får inte ligga föremål som stenar eller liknande på locket.
  • Placering av kärl ska göras så att det är ett fritt utrymme runt om.
  • Det är viktigt att kärlen ställs fram senast 06:00 på tömningsdagen
    men gärna kvällen före.

Vår nya entreprenör NordRen AB har för uppdraget köpt nya lastbilar.
Tömningen hos er kommer utföras med sidlastare, det innebär att chauffören inte längre behöver gå ur bilen för att utföra tömningen, vilket ger en hållbar arbetsmiljö. Tömningen kommer att utföras med en lyftarm som chauffören styr från hytten. De nya bilarna har två fack och tömmer matavfall (brunt kärl) och utsorterat restavfall (grönt kärl) i samma bil. 

Vår entreprenör NordRen AB:s nya sidlastande fordon.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM


Hemsida: www.sbbergslagen.se