BKT

Webbkarta  |  A-Ö  

Avstängning av väg Lejonbacken, Övre och Nedre Alntorp.

Genomfartsvägen till Hammarby kommer att grävas av vid tre tillfällen och på tre platser med start tisdag den 2 maj.

Vi kommer vara tvungna att gräva av genomfartsvägen till Hammarby vid tre tillfällen. Planerad start för detta är tisdag den 2 maj

Skyltning för omledning av trafik kommer att ställas ut i båda ändarna av vägen med tillhörande infotavla. På infotavlan kommer vi att sätta upp datum för de olika avstängningarna efterhand.

Vi börjar med att gräva av vägen vid vår etablering, märkt Lejonbacken på info-tavlan. Avgrävning två sker vid Alntorps gård, märkt Övre Alntorp på info-tavlan.

Avgrävning tre sker vid infarten till Nedre Alntorp, märkt Nedre Alntorp på infotavlan.

Vid frågor kontakta Mikael Jansson arbetsledare NCC: Tel 0765216022

Mail: mikael.1.jansson@ncc.se

Samhällsbyggnad Bergslagen

Besöksadress: Industrivägen 7

Fakturaadress: Fack 760140

Tfn: 0587-55 00 00

E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144. 713 23 NORA

Organisationsnr: 222 000-1487

R 067, 106 37 STOCKHOLM

Fax: 0587-55 00 25

Hemsida: www.sbbergslagen.se